دانلود رایگان پاورپوینت زمین شناسی – سنگ های آذرین

دانلودپاورپوینت زمین شناسی – سنگ های آذرین

 

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی – سنگ های آذرین در 53 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- سنگها به چند دسته تقسیم میشوند؟

2- سه دسته بزرگ از سنگ ها وجود دارند

3- سنگ آذرین چگونه تشکیل می شود؟

4- چگونه می توان گفت سنگی آذرین است؟

5- سنگ های آذرین از چه موادی ساخته شده اند؟

6- بافت سنگ های آذرین به طور کلی شبیه :

7- ماگما چیست؟

8- عوامل موثر در تشکیل ماگما کدام اند؟

9- آب چه نقشی در تولید ماگما دارد؟

10 – اجزای ماگما کدام اند؟

11- دمای ماگما چقدر است؟

12- تفاوت ماگما و گدازه چیست؟

13- نحوه تشکیل سنگ آذرین از ماگما:

14- سنگ های آذرین درونی و بیرونی :

15- تعریف سنگ های آذرین درونی:

16- تعریف سنگ های آذرین بیرونی:

17- تقسیم بندی سنگهای آذرین از نظر ساخت:

18- تعریف ساخت حفره‌ دار:

19- تعریف ساخت متراکم :

20- تعریف ساخت مطبق یا جهت یافته:

21- تعریف ساخت برشی:

22- تعریف ساخت پورفیری:

23- تعریف ساخت دانه‌ای :

24- تعریف ساخت پگماتیتی :

25- تعریف بافت سنگ های آذرین:

26- بافت سنگهای آذرین بصورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

27- تعریف بافت درشت بلور:

28- تعریف بافت دانه ای:

29- تعریف بافت پورفیروئید :

30- تعریف بافت پگماتیتی:

31- تعریف بافت پگماتیک گرافیک:

32- تعریف بافت کروی:

33- تعریف بافت آپلیتی:

34- تعریف بافت ریز بلور :

35- تعریف بافت دانه‌ای ریز بلور:

36- تعریف بافت میکرولیتیک:

37- تعریف بافت میکرولیتیک پورفیریک:

38- تعریف بافت دلریتی:

39 – تعریف بافت شیشه‌ای :

40- تعریف بافت شیشه‌ای مرواریدی:

41- تعریف بافت هیالو پورفیریک :

42- تعریف بافت هیالو اسفرولیتیک:

43- تعریف بافت دیاپلکتیک :

44- تعریف بافت اوتاکسیتیک:

45- کاربرد سنگ های آذرین:

46- جدول بافت وساخت وکانی های تشکیل دهنده سنگ های آذرین:

 

 

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0