دانلود رایگان کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک pdf

دانلود رایگان pdf کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک(زمان و جهان های موازی فضا و , زمان و جهان)

فرد آلن ولف باب توبن

متافیزیک از نگاه فیزیک(زمان و جهان های موازی فضا و , زمان و جهان)

فرد آلن ولف باب توبن

اولین پیام این کتاب و کتاب های مشابه آن این است که قدرت انسان نامحدود است و بخش اعظم این قدرت در حوزه ای قرار دارد که خارج از شناخت ماست . رویاهای حقیقی ما به واقعیت میپیوندد و تخیلاتی که در هماهنگی با کائنات داشته ایم سرانجام به وقایع زندگی ما مبدل میشوند . و وقوع معجزات و اعمال خارق العاده برای انسان و توسط انسان کاملا ممکن و عملی است همانطوری که قبل از این هم بارها و بارها اتفاق افتاده است . غیب و موضوعات مرتبط غیب همگی نه تنها وجود داشته و دارند بلکه در علم جدید این موضوعات اسراری به تدریج دارای مبانی علمی خواهند شد.

رایگان – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0