دانلود رایگان pdf کتاب ارزشمند ثمرة الارواح رمل | فایل سل fileseles دانلود رایگان فایل و علوم غریبه و طلسم

دانلود رایگان pdf کتاب ارزشمند ثمرة الارواح رمل

دانلود رایگان pdf کتاب ارزشمند ثمرة الارواح رمل

✅کتاب ارزشمند ثمرة الارواح رمل

🌀شاخه: علوم غریبه

✍️نویسنده: قاسم رمال اصفهانی

📝زبان: فارسی

📜نوع کتاب: خطی

📖تعداد صفحات: 145

📘این کتاب شامل

1⃣-در باب علم رمل
2⃣-علم طبایع
3⃣-اعداد در دوایر رمل
4⃣-اعداد شانزده در شانزده و عدد خانه ها
5⃣-اشکال شش گانه دوایر رمل
6⃣-ابجد صغیر در رمل
7⃣-خط و نقطه در رمل
8⃣-اشکال رمل
9⃣-وضع دایره بروج
🔟-رفع امراض و… می باشد.

رایگان – خرید

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0