برچسب: دفترچه ثبت نام دکتری 1400 – 1401

چاپ و انتشار کتاب گوناگون

اعلام زمان دقیق و قطعی برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400

اعلام زمان دقیق و قطعی برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400 بر اساس زمان بندی اعلام‌شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400، 3…Continue readingاعلام زمان دقیق و قطعی برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400